Hệ thống giao dịch

Các hệ thống giao dịch, cách giao dịch trong thị trường ngoại hối. Chủ yếu ở chủ đề này, đa phần các bài viết được sưu tầm từ các trader đi trước về hệ thống đã giúp họ thành công trên thị trường tài chính.