PTKT

Phân tích kỹ thuật trong giao dịch. Phương pháp phân tích được đông đảo các nhà giao dịch, trader sử dụng và chiếm đa số trong các phân tích được đăng tải mỗi ngày. Phương pháp phân tích này dựa vào việc sử dụng các công cụ phân tích để nghiên cứu giá trong quá khứ nhằm đưa ra các nhận định trong tương lai. Phân tích kỹ thuật có rất nhiều công cụ được phát triển và sử dụng nhằm mục đích dự đoán xu hướng giá và đưa ra những điểm tham gia thị trường.