Tỉnh Tứ Xuyên cẩn trọng đánh giá tác động của lệnh cấm khai thác Bitcoin đối với thủy điện
Cryptocurrency

Tỉnh Tứ Xuyên cẩn trọng đánh giá tác động của lệnh cấm khai thác Bitcoin đối với thủy điện

Dautubiz


Các quan chức của cơ quan quản lý năng lượng tỉnh Tứ Xuyên sẽ tổ chức một cuộc hội thảo vào tuần tới để đánh giá tác động của việc đóng cửa các hoạt động khai thác bitcoin tại địa phương đối với lượng thủy điện dư thừa trong năm nay.

Văn phòng quản lý năng lượng Tứ Xuyên thuộc Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc đã gửi lệnh triệu tập cuộc họp vào ngày 25 tháng 5 tới các đại diện của nhiều đơn vị năng lượng thuộc sở hữu nhà nước như Chi nhánh Tứ Xuyên của Tổng Công Ty Lưới Điện Nhà Nước Trung Quốc (State Grid’s Sichuan), Tập đoàn Đầu tư Công nghiệp Năng lượng Tứ Xuyên và Trung tâm Thương mại Năng lượng Tứ Xuyên.

Cuộc họp dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 6 tại Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, theo yêu cầu của Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia.

Yêu cầu cuộc họp được đưa ra chỉ 4 ngày sau khi Chủ tịch Ủy ban Phát triển và ổn định tài chính Trung Quốc kiêm Phó Thủ tướng Lưu Hạc đề nghị cấm các hoạt động khai thác và kinh doanh Bitcoin do lo ngại ô nhiễm môi trường. Nhưng khác với đề xuất đóng cửa trực tiếp mà chính quyền Nội Mông đang thực hiện, chính quyền Tứ Xuyên muốn tìm hiểu tác động trước khi đưa ra quyết định.

Thợ mỏ tiêu thụ dư thừa thủy điện

Tứ Xuyên được biết đến là một trung tâm khai thác Bitcoin lớn do có năng lượng thủy điện dồi dào tới mức dư thừa vào mùa mưa. Một trong những ưu tiên lâu dài của chính quyền địa phương là thu hút các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng dư thừa như vậy, nếu không sẽ bị lãng phí.

Dựa trên chương trình họp được nêu trong ghi chú, đại diện từ các ngành năng lượng lớn ở Tứ Xuyên đang được yêu cầu trình bày về quy mô của các hoạt động khai thác tiền điện tử. Ngoài ra, họ cũng được hỏi về tác động của việc đóng cửa các công ty khai thác này như thế nào đối với kế hoạch tiêu thụ năng lượng của tỉnh trong năm nay.

Theo số liệu của chính phủ Trung Quốc, lượng thủy điện lãng phí ở Tứ Xuyên mỗi năm từ năm 2012 đến năm 2016 lần lượt là 7,6 tỷ kilowatt giờ (kWh), 2,6 tỷ kWh, 9,7 tỷ kWh, 10,2 tỷ kWh và 14,2 tỷ kWh.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo trước đây, chính quyền Tứ Xuyên đã thiết lập cái gọi là “Khu trình diễn công nghiệp tiêu thụ thủy điện”, nơi chào đón các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng, bao gồm cả các trang trại khai thác bitcoin, để giúp tiêu thụ năng lượng dư thừa trong mùa mưa.Join the conversation.